OBS: Bør sees i høy oppløsning: Klikk på tannhjulet nederst til høyre under filmen og velg 720 eller 1080.

37 Oslo

Mitt BA-prosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo våren 2013.

Oslo er full av spor etter byens mer enn tusen år lange historie. Ved å lese omgivelsene som et historisk dokument kan man få et innblikk i hvordan de har sett ut tidligere.

En reise langs ruta til 37-bussen går langs noen av de aller eldste veifarene som finnes i Oslo. Denne busslinjen er Norges mest trafikkerte, med nesten 13 millioner reisende i året. Den knytter byen sammen i løpet av reisen fra østkanten — via sentrum og såvidt innom vestkanten — til nord i Oslo. På veien forbinder den noen av byens tettest befolkede områder med sentrum og kollektivknutepunkt. I tillegg går turen gjennom viktige steder i Oslos historie.

Reisen starter på Helsfyr i 1513 og er fremme i Nydalen i 2013. Mens tiden går viser kartet fortløpende hvordan Oslo har sett ut år for år, samtidig som bussen følger ruta den kjører i vår tid.

På denne måten skapes et utgangspunkt for å sammenligne nåtiden med fortiden, noe som gir grunnlag for videre utforskning og fortolkning av byens nære og fjerne fortid.

135 historiske kart over Christiania og Oslo danner grunnlaget for denne virtuelle tidsreisen, sammen med gamle malerier, fotografier, tegninger, flyfoto og beskrivelser av hvordan byen har sett ut hentet fra skriftlige kilder.

Kartet er ment å være en illustrasjon av en modell for historieformidling, og har som formål å inspirere til videre utforskning på egenhånd. Hensikten er ikke å legge frem en komplett gjennomgang av Oslos historie, men heller å benytte visuelle virkemidler til å pirre nysgjerrigheten hos seeren til å finne sin egen Oslohistorie.


(Foto: Johanne Nome)

(Foto: John Hughes)